Profile Photo
About
Undeniably old enough to know better.
Eduard Malofeev, Vladimir Ponomarev, Yozhef Sabo and Leonid Ostrovskiy lining up to face North Korea in World Cup 1966.

Eduard Malofeev, Vladimir Ponomarev, Yozhef Sabo and Leonid Ostrovskiy lining up to face North Korea in World Cup 1966.

Russian national team, 1972.

Myshalov, Onishchenko, Yakubik, Semyonov, Khurtsilava; Dolmatov, Dzodzuashvili, Istomin, Lovchev, Kaplichny; Zonin, Eliseev, Kuksov, Bannikov, Olshansky, Eskov, Ponomaryov.

Russian national team, 1972.

Myshalov, Onishchenko, Yakubik, Semyonov, Khurtsilava; Dolmatov, Dzodzuashvili, Istomin, Lovchev, Kaplichny; Zonin, Eliseev, Kuksov, Bannikov, Olshansky, Eskov, Ponomaryov.